Jméno:  František Špatný
Mobil:   +420608811671

Jméno:  Jakub Špatný   Mobil:    +420602448659

Telefon: +420499691438

E-mail:  f.spatny@seznam.cz
Tepelná čerpadla František Špatný
Design by Aleš Baudyš
1 001
Typy tepelných čerpadel:
Vzduch - voda
Tepelná čerpadla vzduch - voda využívají tepelnou energii obsaženou v okolním vzduchu.Tato tepelná čerpadla jsou určena pro umístění venku a je možné je připojit na existující topný systém s radiátory. K přenosu tepelné energie ze vzduchu do chladiva dochází ve výparníku. Chladivo, jehož nejdůležitější vlastností je nízký bod varu, cirkuluje v uzavřeném okruhu tepelného čerpadla. Ve výparníku přijme chladivo energii ze vzduchu a přejde do plynného stavu. Vzniklý plyn je veden do kompresoru, kde je stlačen a tím se dále zvýší jeho teplota. Ohřáté chladivo se dále vede do kondenzátoru, kde předá energii topnému médiu. Tím se teplota chladiva sníží a to přejde opět do kapalného stavu. Chladivo poté přechází přes filtry do expanzního ventilu, kde se dále sníží jeho tlak a teplota. Tím dokončilo chladivo při svém oběhu jeden kompletní cyklus a znovu se vede do výparníku, kde díky teplu přijatému ze zdroje energie (vzduchu) opět přejde do plynného stavu.


Voda - voda
Tepelná čerpadla systému voda-voda odebírají energii ze spodní vody. Pokud je k dispozici snadno přístupná spodní voda, je možné ji využít jako zdroje tepla, protože její teplota se udržuje během celého roku mezi 7 a 12 °C.  Tato instalace vyžaduje povolení a musí splňovat příslušné předpisy.


Země - voda
Tepelná čerpadla využívající jako zdroj tepla energii obsaženou v zemi. Ve výparníku (výměníku tepla) dochází k přenosu energie z primárního média do chladiva. Chladivo získáním tepla z primárního média přechází do plynného stavu a přechází do kompresoru, kde je stlačeno a tím se dále zvýší jeho teplota. V kondenzátoru (výměníku tepla) se chladivo ochladí a přejde opět do kapalného stavu. Jeho energie se zde předala topnému médiu, které slouží k vytápění, systému ohřevu vody nebo ohřevu vzduchu. Tepelné čerpadlo země - voda se dá realizovat buď s plošným kolektorem v zemi, kolektorem v jezeře nebo s hlubinným vrtem.
Naše firma dodává a montuje tepelná čerpadla firmy Alpha Innotec a IVT.